Ontslag Kreielt

Uw werkgever in Kreielt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreielt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreielt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreielt. Uw werkgever in Kreielt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreielt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreielt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreielt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreielt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreielt of met bevallingsverlof bent in Kreielt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreielt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreielt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreielt
 • Als u in Kreielt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreielt wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreielt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreielt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreielt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreielt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreielt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreielt. Uitzonderingen in Kreielt;
 • Als uw werkgever in Kreielt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreielt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreielt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreielt niet geschikt voor uw werk in Kreielt of
 • u functioneert niet voldoende in Kreielt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreielt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreielt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreielt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreielt verblijft, dan mag uw werkgever in Kreielt u eveneens wel ontslaan.