Ontslag Kreek

Uw werkgever in Kreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreek. Uw werkgever in Kreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreek of met bevallingsverlof bent in Kreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreek
 • Als u in Kreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreek. Uitzonderingen in Kreek;
 • Als uw werkgever in Kreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreek niet geschikt voor uw werk in Kreek of
 • u functioneert niet voldoende in Kreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreek verblijft, dan mag uw werkgever in Kreek u eveneens wel ontslaan.