Ontslag Krassum

Uw werkgever in Krassum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krassum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krassum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krassum. Uw werkgever in Krassum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krassum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krassum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krassum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krassum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krassum of met bevallingsverlof bent in Krassum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krassum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krassum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krassum
 • Als u in Krassum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krassum wilt opnemen;
 • Omdat u in Krassum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krassum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krassum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krassum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krassum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krassum. Uitzonderingen in Krassum;
 • Als uw werkgever in Krassum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krassum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krassum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krassum niet geschikt voor uw werk in Krassum of
 • u functioneert niet voldoende in Krassum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krassum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krassum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krassum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krassum verblijft, dan mag uw werkgever in Krassum u eveneens wel ontslaan.