Ontslag Kranendijk

Uw werkgever in Kranendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kranendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kranendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kranendijk. Uw werkgever in Kranendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kranendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kranendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kranendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kranendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kranendijk of met bevallingsverlof bent in Kranendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kranendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kranendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kranendijk
 • Als u in Kranendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kranendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kranendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kranendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kranendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kranendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kranendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kranendijk. Uitzonderingen in Kranendijk;
 • Als uw werkgever in Kranendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kranendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kranendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kranendijk niet geschikt voor uw werk in Kranendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kranendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kranendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kranendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kranendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kranendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kranendijk u eveneens wel ontslaan.