Ontslag Kranenburg

Uw werkgever in Kranenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kranenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kranenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kranenburg. Uw werkgever in Kranenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kranenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kranenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kranenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kranenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kranenburg of met bevallingsverlof bent in Kranenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kranenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kranenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kranenburg
 • Als u in Kranenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kranenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kranenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kranenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kranenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kranenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kranenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kranenburg. Uitzonderingen in Kranenburg;
 • Als uw werkgever in Kranenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kranenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kranenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kranenburg niet geschikt voor uw werk in Kranenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Kranenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kranenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kranenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kranenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kranenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Kranenburg u eveneens wel ontslaan.