Ontslag Kranenbroek

Uw werkgever in Kranenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kranenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kranenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kranenbroek. Uw werkgever in Kranenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kranenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kranenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kranenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kranenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kranenbroek of met bevallingsverlof bent in Kranenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kranenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kranenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kranenbroek
 • Als u in Kranenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kranenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kranenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kranenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kranenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kranenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kranenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kranenbroek. Uitzonderingen in Kranenbroek;
 • Als uw werkgever in Kranenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kranenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kranenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kranenbroek niet geschikt voor uw werk in Kranenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Kranenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kranenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kranenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kranenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kranenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Kranenbroek u eveneens wel ontslaan.