Ontslag Kraloo

Uw werkgever in Kraloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kraloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kraloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kraloo. Uw werkgever in Kraloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kraloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kraloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kraloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kraloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kraloo of met bevallingsverlof bent in Kraloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kraloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kraloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kraloo
 • Als u in Kraloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kraloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Kraloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kraloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kraloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kraloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kraloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kraloo. Uitzonderingen in Kraloo;
 • Als uw werkgever in Kraloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kraloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kraloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kraloo niet geschikt voor uw werk in Kraloo of
 • u functioneert niet voldoende in Kraloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kraloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kraloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kraloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kraloo verblijft, dan mag uw werkgever in Kraloo u eveneens wel ontslaan.