Ontslag Kraggenburg

Uw werkgever in Kraggenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kraggenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kraggenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kraggenburg. Uw werkgever in Kraggenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kraggenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kraggenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kraggenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kraggenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kraggenburg of met bevallingsverlof bent in Kraggenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kraggenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kraggenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kraggenburg
 • Als u in Kraggenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kraggenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kraggenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kraggenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kraggenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kraggenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kraggenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kraggenburg. Uitzonderingen in Kraggenburg;
 • Als uw werkgever in Kraggenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kraggenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kraggenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kraggenburg niet geschikt voor uw werk in Kraggenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Kraggenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kraggenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kraggenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kraggenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kraggenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Kraggenburg u eveneens wel ontslaan.