Ontslag Krachtighuizen

Uw werkgever in Krachtighuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krachtighuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krachtighuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krachtighuizen. Uw werkgever in Krachtighuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krachtighuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krachtighuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krachtighuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krachtighuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krachtighuizen of met bevallingsverlof bent in Krachtighuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krachtighuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krachtighuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krachtighuizen
 • Als u in Krachtighuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krachtighuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Krachtighuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krachtighuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krachtighuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krachtighuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krachtighuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krachtighuizen. Uitzonderingen in Krachtighuizen;
 • Als uw werkgever in Krachtighuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krachtighuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krachtighuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krachtighuizen niet geschikt voor uw werk in Krachtighuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Krachtighuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krachtighuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krachtighuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krachtighuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krachtighuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Krachtighuizen u eveneens wel ontslaan.