Ontslag Krabbenhoek

Uw werkgever in Krabbenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krabbenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krabbenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krabbenhoek. Uw werkgever in Krabbenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krabbenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krabbenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krabbenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krabbenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krabbenhoek of met bevallingsverlof bent in Krabbenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krabbenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krabbenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krabbenhoek
 • Als u in Krabbenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krabbenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Krabbenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krabbenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krabbenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krabbenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krabbenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krabbenhoek. Uitzonderingen in Krabbenhoek;
 • Als uw werkgever in Krabbenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krabbenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krabbenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krabbenhoek niet geschikt voor uw werk in Krabbenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Krabbenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krabbenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krabbenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krabbenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krabbenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Krabbenhoek u eveneens wel ontslaan.