Ontslag Krabbendijke

Uw werkgever in Krabbendijke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krabbendijke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krabbendijke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krabbendijke. Uw werkgever in Krabbendijke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krabbendijke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krabbendijke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krabbendijke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krabbendijke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krabbendijke of met bevallingsverlof bent in Krabbendijke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krabbendijke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krabbendijke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krabbendijke
 • Als u in Krabbendijke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krabbendijke wilt opnemen;
 • Omdat u in Krabbendijke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krabbendijke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krabbendijke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krabbendijke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krabbendijke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krabbendijke. Uitzonderingen in Krabbendijke;
 • Als uw werkgever in Krabbendijke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krabbendijke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krabbendijke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krabbendijke niet geschikt voor uw werk in Krabbendijke of
 • u functioneert niet voldoende in Krabbendijke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krabbendijke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krabbendijke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krabbendijke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krabbendijke verblijft, dan mag uw werkgever in Krabbendijke u eveneens wel ontslaan.