Ontslag Krabbendam

Uw werkgever in Krabbendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krabbendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krabbendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krabbendam. Uw werkgever in Krabbendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krabbendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krabbendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krabbendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krabbendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krabbendam of met bevallingsverlof bent in Krabbendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krabbendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krabbendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krabbendam
 • Als u in Krabbendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krabbendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Krabbendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krabbendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krabbendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krabbendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krabbendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krabbendam. Uitzonderingen in Krabbendam;
 • Als uw werkgever in Krabbendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krabbendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krabbendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krabbendam niet geschikt voor uw werk in Krabbendam of
 • u functioneert niet voldoende in Krabbendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krabbendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krabbendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krabbendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krabbendam verblijft, dan mag uw werkgever in Krabbendam u eveneens wel ontslaan.