Ontslag Krab(be)buren (?)

Uw werkgever in Krab(be)buren (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krab(be)buren (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krab(be)buren (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krab(be)buren (?). Uw werkgever in Krab(be)buren (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krab(be)buren (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krab(be)buren (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krab(be)buren (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krab(be)buren (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krab(be)buren (?) of met bevallingsverlof bent in Krab(be)buren (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krab(be)buren (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krab(be)buren (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krab(be)buren (?)
 • Als u in Krab(be)buren (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krab(be)buren (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Krab(be)buren (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krab(be)buren (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krab(be)buren (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krab(be)buren (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krab(be)buren (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krab(be)buren (?). Uitzonderingen in Krab(be)buren (?);
 • Als uw werkgever in Krab(be)buren (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krab(be)buren (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krab(be)buren (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krab(be)buren (?) niet geschikt voor uw werk in Krab(be)buren (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Krab(be)buren (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krab(be)buren (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krab(be)buren (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krab(be)buren (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krab(be)buren (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Krab(be)buren (?) u eveneens wel ontslaan.