Ontslag Kraanven

Uw werkgever in Kraanven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kraanven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kraanven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kraanven. Uw werkgever in Kraanven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kraanven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kraanven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kraanven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kraanven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kraanven of met bevallingsverlof bent in Kraanven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kraanven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kraanven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kraanven
 • Als u in Kraanven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kraanven wilt opnemen;
 • Omdat u in Kraanven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kraanven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kraanven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kraanven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kraanven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kraanven. Uitzonderingen in Kraanven;
 • Als uw werkgever in Kraanven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kraanven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kraanven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kraanven niet geschikt voor uw werk in Kraanven of
 • u functioneert niet voldoende in Kraanven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kraanven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kraanven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kraanven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kraanven verblijft, dan mag uw werkgever in Kraanven u eveneens wel ontslaan.