Ontslag Kouwenberg

Uw werkgever in Kouwenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kouwenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kouwenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kouwenberg. Uw werkgever in Kouwenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kouwenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kouwenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kouwenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kouwenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kouwenberg of met bevallingsverlof bent in Kouwenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kouwenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kouwenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kouwenberg
 • Als u in Kouwenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kouwenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kouwenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kouwenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kouwenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kouwenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kouwenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kouwenberg. Uitzonderingen in Kouwenberg;
 • Als uw werkgever in Kouwenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kouwenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kouwenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kouwenberg niet geschikt voor uw werk in Kouwenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kouwenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kouwenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kouwenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kouwenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kouwenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kouwenberg u eveneens wel ontslaan.