Ontslag Koulen

Uw werkgever in Koulen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koulen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koulen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koulen. Uw werkgever in Koulen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koulen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koulen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koulen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koulen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koulen of met bevallingsverlof bent in Koulen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koulen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koulen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koulen
 • Als u in Koulen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koulen wilt opnemen;
 • Omdat u in Koulen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koulen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koulen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koulen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koulen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koulen. Uitzonderingen in Koulen;
 • Als uw werkgever in Koulen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koulen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koulen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koulen niet geschikt voor uw werk in Koulen of
 • u functioneert niet voldoende in Koulen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koulen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koulen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koulen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koulen verblijft, dan mag uw werkgever in Koulen u eveneens wel ontslaan.