Ontslag Koufurderrige /kûfurderrige

Uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koufurderrige /kûfurderrige zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koufurderrige /kûfurderrige

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koufurderrige /kûfurderrige. Uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koufurderrige /kûfurderrige arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koufurderrige /kûfurderrige niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koufurderrige /kûfurderrige of met bevallingsverlof bent in Koufurderrige /kûfurderrige.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koufurderrige /kûfurderrige kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koufurderrige /kûfurderrige die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koufurderrige /kûfurderrige
 • Als u in Koufurderrige /kûfurderrige lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koufurderrige /kûfurderrige wilt opnemen;
 • Omdat u in Koufurderrige /kûfurderrige lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koufurderrige /kûfurderrige lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koufurderrige /kûfurderrige op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koufurderrige /kûfurderrige

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koufurderrige /kûfurderrige. Uitzonderingen in Koufurderrige /kûfurderrige;
 • Als uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koufurderrige /kûfurderrige aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige niet geschikt voor uw werk in Koufurderrige /kûfurderrige of
 • u functioneert niet voldoende in Koufurderrige /kûfurderrige.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koufurderrige /kûfurderrige

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koufurderrige /kûfurderrige of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koufurderrige /kûfurderrige verblijft, dan mag uw werkgever in Koufurderrige /kûfurderrige u eveneens wel ontslaan.