Ontslag Koudum /koaldum

Uw werkgever in Koudum /koaldum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koudum /koaldum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koudum /koaldum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koudum /koaldum. Uw werkgever in Koudum /koaldum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koudum /koaldum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koudum /koaldum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koudum /koaldum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koudum /koaldum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koudum /koaldum of met bevallingsverlof bent in Koudum /koaldum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koudum /koaldum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koudum /koaldum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koudum /koaldum
 • Als u in Koudum /koaldum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koudum /koaldum wilt opnemen;
 • Omdat u in Koudum /koaldum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koudum /koaldum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koudum /koaldum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koudum /koaldum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koudum /koaldum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koudum /koaldum. Uitzonderingen in Koudum /koaldum;
 • Als uw werkgever in Koudum /koaldum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koudum /koaldum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koudum /koaldum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koudum /koaldum niet geschikt voor uw werk in Koudum /koaldum of
 • u functioneert niet voldoende in Koudum /koaldum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koudum /koaldum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koudum /koaldum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koudum /koaldum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koudum /koaldum verblijft, dan mag uw werkgever in Koudum /koaldum u eveneens wel ontslaan.