Ontslag Koudhoorn

Uw werkgever in Koudhoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koudhoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koudhoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koudhoorn. Uw werkgever in Koudhoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koudhoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koudhoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koudhoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koudhoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koudhoorn of met bevallingsverlof bent in Koudhoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koudhoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koudhoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koudhoorn
 • Als u in Koudhoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koudhoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Koudhoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koudhoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koudhoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koudhoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koudhoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koudhoorn. Uitzonderingen in Koudhoorn;
 • Als uw werkgever in Koudhoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koudhoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koudhoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koudhoorn niet geschikt voor uw werk in Koudhoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Koudhoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koudhoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koudhoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koudhoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koudhoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Koudhoorn u eveneens wel ontslaan.