Ontslag Koudenhoek

Uw werkgever in Koudenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koudenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koudenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koudenhoek. Uw werkgever in Koudenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koudenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koudenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koudenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koudenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koudenhoek of met bevallingsverlof bent in Koudenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koudenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koudenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koudenhoek
 • Als u in Koudenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koudenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Koudenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koudenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koudenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koudenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koudenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koudenhoek. Uitzonderingen in Koudenhoek;
 • Als uw werkgever in Koudenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koudenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koudenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koudenhoek niet geschikt voor uw werk in Koudenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Koudenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koudenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koudenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koudenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koudenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Koudenhoek u eveneens wel ontslaan.