Ontslag Koudekerke

Uw werkgever in Koudekerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koudekerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koudekerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koudekerke. Uw werkgever in Koudekerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koudekerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koudekerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koudekerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koudekerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koudekerke of met bevallingsverlof bent in Koudekerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koudekerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koudekerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koudekerke
 • Als u in Koudekerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koudekerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Koudekerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koudekerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koudekerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koudekerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koudekerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koudekerke. Uitzonderingen in Koudekerke;
 • Als uw werkgever in Koudekerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koudekerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koudekerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koudekerke niet geschikt voor uw werk in Koudekerke of
 • u functioneert niet voldoende in Koudekerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koudekerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koudekerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koudekerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koudekerke verblijft, dan mag uw werkgever in Koudekerke u eveneens wel ontslaan.