Ontslag Koudehuizum

Uw werkgever in Koudehuizum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koudehuizum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koudehuizum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koudehuizum. Uw werkgever in Koudehuizum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koudehuizum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koudehuizum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koudehuizum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koudehuizum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koudehuizum of met bevallingsverlof bent in Koudehuizum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koudehuizum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koudehuizum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koudehuizum
 • Als u in Koudehuizum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koudehuizum wilt opnemen;
 • Omdat u in Koudehuizum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koudehuizum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koudehuizum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koudehuizum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koudehuizum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koudehuizum. Uitzonderingen in Koudehuizum;
 • Als uw werkgever in Koudehuizum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koudehuizum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koudehuizum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koudehuizum niet geschikt voor uw werk in Koudehuizum of
 • u functioneert niet voldoende in Koudehuizum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koudehuizum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koudehuizum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koudehuizum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koudehuizum verblijft, dan mag uw werkgever in Koudehuizum u eveneens wel ontslaan.