Ontslag Koudehoek

Uw werkgever in Koudehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koudehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koudehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koudehoek. Uw werkgever in Koudehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koudehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koudehoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koudehoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koudehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koudehoek of met bevallingsverlof bent in Koudehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koudehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koudehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koudehoek
 • Als u in Koudehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koudehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Koudehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koudehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koudehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koudehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koudehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koudehoek. Uitzonderingen in Koudehoek;
 • Als uw werkgever in Koudehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koudehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koudehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koudehoek niet geschikt voor uw werk in Koudehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Koudehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koudehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koudehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koudehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koudehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Koudehoek u eveneens wel ontslaan.