Ontslag Kostverloren

Uw werkgever in Kostverloren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kostverloren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kostverloren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kostverloren. Uw werkgever in Kostverloren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kostverloren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kostverloren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kostverloren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kostverloren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kostverloren of met bevallingsverlof bent in Kostverloren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kostverloren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kostverloren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kostverloren
 • Als u in Kostverloren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kostverloren wilt opnemen;
 • Omdat u in Kostverloren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kostverloren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kostverloren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kostverloren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kostverloren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kostverloren. Uitzonderingen in Kostverloren;
 • Als uw werkgever in Kostverloren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kostverloren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kostverloren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kostverloren niet geschikt voor uw werk in Kostverloren of
 • u functioneert niet voldoende in Kostverloren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kostverloren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kostverloren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kostverloren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kostverloren verblijft, dan mag uw werkgever in Kostverloren u eveneens wel ontslaan.