Ontslag Kosberg

Uw werkgever in Kosberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kosberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kosberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kosberg. Uw werkgever in Kosberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kosberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kosberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kosberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kosberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kosberg of met bevallingsverlof bent in Kosberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kosberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kosberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kosberg
 • Als u in Kosberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kosberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kosberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kosberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kosberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kosberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kosberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kosberg. Uitzonderingen in Kosberg;
 • Als uw werkgever in Kosberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kosberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kosberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kosberg niet geschikt voor uw werk in Kosberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kosberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kosberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kosberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kosberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kosberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kosberg u eveneens wel ontslaan.