Ontslag Kortwoude /koartwâld

Uw werkgever in Kortwoude /koartwâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortwoude /koartwâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortwoude /koartwâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortwoude /koartwâld. Uw werkgever in Kortwoude /koartwâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortwoude /koartwâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortwoude /koartwâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortwoude /koartwâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortwoude /koartwâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortwoude /koartwâld of met bevallingsverlof bent in Kortwoude /koartwâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortwoude /koartwâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortwoude /koartwâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortwoude /koartwâld
 • Als u in Kortwoude /koartwâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortwoude /koartwâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortwoude /koartwâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortwoude /koartwâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortwoude /koartwâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortwoude /koartwâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortwoude /koartwâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortwoude /koartwâld. Uitzonderingen in Kortwoude /koartwâld;
 • Als uw werkgever in Kortwoude /koartwâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortwoude /koartwâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortwoude /koartwâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortwoude /koartwâld niet geschikt voor uw werk in Kortwoude /koartwâld of
 • u functioneert niet voldoende in Kortwoude /koartwâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortwoude /koartwâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortwoude /koartwâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortwoude /koartwâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortwoude /koartwâld verblijft, dan mag uw werkgever in Kortwoude /koartwâld u eveneens wel ontslaan.