Ontslag Kortrijk

Uw werkgever in Kortrijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortrijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortrijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortrijk. Uw werkgever in Kortrijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortrijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortrijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortrijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortrijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortrijk of met bevallingsverlof bent in Kortrijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortrijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortrijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortrijk
 • Als u in Kortrijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortrijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortrijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortrijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortrijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortrijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortrijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortrijk. Uitzonderingen in Kortrijk;
 • Als uw werkgever in Kortrijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortrijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortrijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortrijk niet geschikt voor uw werk in Kortrijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kortrijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortrijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortrijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortrijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortrijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kortrijk u eveneens wel ontslaan.