Ontslag Kortland

Uw werkgever in Kortland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortland. Uw werkgever in Kortland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortland of met bevallingsverlof bent in Kortland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortland
 • Als u in Kortland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortland wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortland. Uitzonderingen in Kortland;
 • Als uw werkgever in Kortland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortland niet geschikt voor uw werk in Kortland of
 • u functioneert niet voldoende in Kortland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortland verblijft, dan mag uw werkgever in Kortland u eveneens wel ontslaan.