Ontslag Kortgerecht

Uw werkgever in Kortgerecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortgerecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortgerecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortgerecht. Uw werkgever in Kortgerecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortgerecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortgerecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortgerecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortgerecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortgerecht of met bevallingsverlof bent in Kortgerecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortgerecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortgerecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortgerecht
 • Als u in Kortgerecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortgerecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortgerecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortgerecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortgerecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortgerecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortgerecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortgerecht. Uitzonderingen in Kortgerecht;
 • Als uw werkgever in Kortgerecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortgerecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortgerecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortgerecht niet geschikt voor uw werk in Kortgerecht of
 • u functioneert niet voldoende in Kortgerecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortgerecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortgerecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortgerecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortgerecht verblijft, dan mag uw werkgever in Kortgerecht u eveneens wel ontslaan.