Ontslag Kortgene

Uw werkgever in Kortgene mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortgene zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortgene

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortgene. Uw werkgever in Kortgene mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortgene arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortgene niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortgene te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortgene u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortgene of met bevallingsverlof bent in Kortgene.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortgene kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortgene die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortgene
 • Als u in Kortgene lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortgene wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortgene lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortgene lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortgene wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortgene op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortgene

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortgene. Uitzonderingen in Kortgene;
 • Als uw werkgever in Kortgene bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortgene aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortgene gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortgene niet geschikt voor uw werk in Kortgene of
 • u functioneert niet voldoende in Kortgene.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortgene

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortgene niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortgene of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortgene verblijft, dan mag uw werkgever in Kortgene u eveneens wel ontslaan.