Ontslag Kortezwaag /koartsweagen

Uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortezwaag /koartsweagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortezwaag /koartsweagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortezwaag /koartsweagen. Uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortezwaag /koartsweagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortezwaag /koartsweagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortezwaag /koartsweagen of met bevallingsverlof bent in Kortezwaag /koartsweagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortezwaag /koartsweagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortezwaag /koartsweagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortezwaag /koartsweagen
 • Als u in Kortezwaag /koartsweagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortezwaag /koartsweagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortezwaag /koartsweagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortezwaag /koartsweagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortezwaag /koartsweagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortezwaag /koartsweagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortezwaag /koartsweagen. Uitzonderingen in Kortezwaag /koartsweagen;
 • Als uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortezwaag /koartsweagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortezwaag /koartsweagen niet geschikt voor uw werk in Kortezwaag /koartsweagen of
 • u functioneert niet voldoende in Kortezwaag /koartsweagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortezwaag /koartsweagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortezwaag /koartsweagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortezwaag /koartsweagen verblijft, dan mag uw werkgever in Kortezwaag /koartsweagen u eveneens wel ontslaan.