Ontslag Korteven

Uw werkgever in Korteven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korteven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korteven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korteven. Uw werkgever in Korteven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korteven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korteven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korteven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korteven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korteven of met bevallingsverlof bent in Korteven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korteven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korteven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korteven
 • Als u in Korteven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korteven wilt opnemen;
 • Omdat u in Korteven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korteven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korteven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korteven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korteven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korteven. Uitzonderingen in Korteven;
 • Als uw werkgever in Korteven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korteven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korteven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korteven niet geschikt voor uw werk in Korteven of
 • u functioneert niet voldoende in Korteven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korteven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korteven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korteven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korteven verblijft, dan mag uw werkgever in Korteven u eveneens wel ontslaan.