Ontslag Kortenoord

Uw werkgever in Kortenoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortenoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortenoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortenoord. Uw werkgever in Kortenoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortenoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortenoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortenoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortenoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortenoord of met bevallingsverlof bent in Kortenoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortenoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortenoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortenoord
 • Als u in Kortenoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortenoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortenoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortenoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortenoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortenoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortenoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortenoord. Uitzonderingen in Kortenoord;
 • Als uw werkgever in Kortenoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortenoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortenoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortenoord niet geschikt voor uw werk in Kortenoord of
 • u functioneert niet voldoende in Kortenoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortenoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortenoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortenoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortenoord verblijft, dan mag uw werkgever in Kortenoord u eveneens wel ontslaan.