Ontslag Kortenhoeven

Uw werkgever in Kortenhoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortenhoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortenhoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortenhoeven. Uw werkgever in Kortenhoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortenhoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortenhoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortenhoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortenhoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortenhoeven of met bevallingsverlof bent in Kortenhoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortenhoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortenhoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortenhoeven
 • Als u in Kortenhoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortenhoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortenhoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortenhoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortenhoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortenhoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortenhoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortenhoeven. Uitzonderingen in Kortenhoeven;
 • Als uw werkgever in Kortenhoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortenhoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortenhoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortenhoeven niet geschikt voor uw werk in Kortenhoeven of
 • u functioneert niet voldoende in Kortenhoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortenhoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortenhoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortenhoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortenhoeven verblijft, dan mag uw werkgever in Kortenhoeven u eveneens wel ontslaan.