Ontslag Kortenhoef

Uw werkgever in Kortenhoef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortenhoef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortenhoef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortenhoef. Uw werkgever in Kortenhoef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortenhoef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortenhoef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortenhoef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortenhoef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortenhoef of met bevallingsverlof bent in Kortenhoef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortenhoef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortenhoef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortenhoef
 • Als u in Kortenhoef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortenhoef wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortenhoef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortenhoef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortenhoef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortenhoef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortenhoef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortenhoef. Uitzonderingen in Kortenhoef;
 • Als uw werkgever in Kortenhoef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortenhoef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortenhoef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortenhoef niet geschikt voor uw werk in Kortenhoef of
 • u functioneert niet voldoende in Kortenhoef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortenhoef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortenhoef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortenhoef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortenhoef verblijft, dan mag uw werkgever in Kortenhoef u eveneens wel ontslaan.