Ontslag Kortehemmen /koartehimmen

Uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kortehemmen /koartehimmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kortehemmen /koartehimmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kortehemmen /koartehimmen. Uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kortehemmen /koartehimmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kortehemmen /koartehimmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kortehemmen /koartehimmen of met bevallingsverlof bent in Kortehemmen /koartehimmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kortehemmen /koartehimmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kortehemmen /koartehimmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kortehemmen /koartehimmen
 • Als u in Kortehemmen /koartehimmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kortehemmen /koartehimmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kortehemmen /koartehimmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kortehemmen /koartehimmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kortehemmen /koartehimmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kortehemmen /koartehimmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kortehemmen /koartehimmen. Uitzonderingen in Kortehemmen /koartehimmen;
 • Als uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kortehemmen /koartehimmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kortehemmen /koartehimmen niet geschikt voor uw werk in Kortehemmen /koartehimmen of
 • u functioneert niet voldoende in Kortehemmen /koartehimmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kortehemmen /koartehimmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kortehemmen /koartehimmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kortehemmen /koartehimmen verblijft, dan mag uw werkgever in Kortehemmen /koartehimmen u eveneens wel ontslaan.