Ontslag Korte heide

Uw werkgever in Korte heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korte heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korte heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korte heide. Uw werkgever in Korte heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korte heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korte heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korte heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korte heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korte heide of met bevallingsverlof bent in Korte heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korte heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korte heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korte heide
 • Als u in Korte heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korte heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Korte heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korte heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korte heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korte heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korte heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korte heide. Uitzonderingen in Korte heide;
 • Als uw werkgever in Korte heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korte heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korte heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korte heide niet geschikt voor uw werk in Korte heide of
 • u functioneert niet voldoende in Korte heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korte heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korte heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korte heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korte heide verblijft, dan mag uw werkgever in Korte heide u eveneens wel ontslaan.