Ontslag Korte akkers

Uw werkgever in Korte akkers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korte akkers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korte akkers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korte akkers. Uw werkgever in Korte akkers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korte akkers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korte akkers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korte akkers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korte akkers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korte akkers of met bevallingsverlof bent in Korte akkers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korte akkers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korte akkers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korte akkers
 • Als u in Korte akkers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korte akkers wilt opnemen;
 • Omdat u in Korte akkers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korte akkers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korte akkers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korte akkers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korte akkers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korte akkers. Uitzonderingen in Korte akkers;
 • Als uw werkgever in Korte akkers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korte akkers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korte akkers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korte akkers niet geschikt voor uw werk in Korte akkers of
 • u functioneert niet voldoende in Korte akkers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korte akkers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korte akkers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korte akkers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korte akkers verblijft, dan mag uw werkgever in Korte akkers u eveneens wel ontslaan.