Ontslag Kornwerderzand

Uw werkgever in Kornwerderzand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kornwerderzand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kornwerderzand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kornwerderzand. Uw werkgever in Kornwerderzand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kornwerderzand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kornwerderzand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kornwerderzand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kornwerderzand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kornwerderzand of met bevallingsverlof bent in Kornwerderzand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kornwerderzand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kornwerderzand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kornwerderzand
 • Als u in Kornwerderzand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kornwerderzand wilt opnemen;
 • Omdat u in Kornwerderzand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kornwerderzand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kornwerderzand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kornwerderzand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kornwerderzand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kornwerderzand. Uitzonderingen in Kornwerderzand;
 • Als uw werkgever in Kornwerderzand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kornwerderzand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kornwerderzand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kornwerderzand niet geschikt voor uw werk in Kornwerderzand of
 • u functioneert niet voldoende in Kornwerderzand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kornwerderzand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kornwerderzand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kornwerderzand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kornwerderzand verblijft, dan mag uw werkgever in Kornwerderzand u eveneens wel ontslaan.