Ontslag Kornhorn

Uw werkgever in Kornhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kornhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kornhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kornhorn. Uw werkgever in Kornhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kornhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kornhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kornhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kornhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kornhorn of met bevallingsverlof bent in Kornhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kornhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kornhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kornhorn
 • Als u in Kornhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kornhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Kornhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kornhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kornhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kornhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kornhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kornhorn. Uitzonderingen in Kornhorn;
 • Als uw werkgever in Kornhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kornhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kornhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kornhorn niet geschikt voor uw werk in Kornhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Kornhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kornhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kornhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kornhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kornhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Kornhorn u eveneens wel ontslaan.