Ontslag Korn

Uw werkgever in Korn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korn. Uw werkgever in Korn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korn of met bevallingsverlof bent in Korn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korn
 • Als u in Korn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korn wilt opnemen;
 • Omdat u in Korn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korn. Uitzonderingen in Korn;
 • Als uw werkgever in Korn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korn niet geschikt voor uw werk in Korn of
 • u functioneert niet voldoende in Korn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korn verblijft, dan mag uw werkgever in Korn u eveneens wel ontslaan.