Ontslag Korhorn

Uw werkgever in Korhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korhorn. Uw werkgever in Korhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korhorn of met bevallingsverlof bent in Korhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korhorn
 • Als u in Korhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Korhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korhorn. Uitzonderingen in Korhorn;
 • Als uw werkgever in Korhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korhorn niet geschikt voor uw werk in Korhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Korhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Korhorn u eveneens wel ontslaan.