Ontslag Korengarst

Uw werkgever in Korengarst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korengarst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korengarst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korengarst. Uw werkgever in Korengarst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korengarst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korengarst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korengarst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korengarst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korengarst of met bevallingsverlof bent in Korengarst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korengarst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korengarst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korengarst
 • Als u in Korengarst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korengarst wilt opnemen;
 • Omdat u in Korengarst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korengarst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korengarst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korengarst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korengarst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korengarst. Uitzonderingen in Korengarst;
 • Als uw werkgever in Korengarst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korengarst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korengarst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korengarst niet geschikt voor uw werk in Korengarst of
 • u functioneert niet voldoende in Korengarst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korengarst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korengarst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korengarst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korengarst verblijft, dan mag uw werkgever in Korengarst u eveneens wel ontslaan.