Ontslag Kopstukken

Uw werkgever in Kopstukken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kopstukken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kopstukken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kopstukken. Uw werkgever in Kopstukken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kopstukken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kopstukken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kopstukken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kopstukken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kopstukken of met bevallingsverlof bent in Kopstukken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kopstukken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kopstukken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kopstukken
 • Als u in Kopstukken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kopstukken wilt opnemen;
 • Omdat u in Kopstukken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kopstukken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kopstukken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kopstukken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kopstukken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kopstukken. Uitzonderingen in Kopstukken;
 • Als uw werkgever in Kopstukken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kopstukken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kopstukken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kopstukken niet geschikt voor uw werk in Kopstukken of
 • u functioneert niet voldoende in Kopstukken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kopstukken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kopstukken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kopstukken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kopstukken verblijft, dan mag uw werkgever in Kopstukken u eveneens wel ontslaan.