Ontslag Kopaf

Uw werkgever in Kopaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kopaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kopaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kopaf. Uw werkgever in Kopaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kopaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kopaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kopaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kopaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kopaf of met bevallingsverlof bent in Kopaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kopaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kopaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kopaf
 • Als u in Kopaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kopaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Kopaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kopaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kopaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kopaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kopaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kopaf. Uitzonderingen in Kopaf;
 • Als uw werkgever in Kopaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kopaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kopaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kopaf niet geschikt voor uw werk in Kopaf of
 • u functioneert niet voldoende in Kopaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kopaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kopaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kopaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kopaf verblijft, dan mag uw werkgever in Kopaf u eveneens wel ontslaan.