Ontslag Kop van 't land

Uw werkgever in Kop van 't land mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kop van 't land zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kop van 't land

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kop van 't land. Uw werkgever in Kop van 't land mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kop van 't land arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kop van 't land niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kop van 't land te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kop van 't land u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kop van 't land of met bevallingsverlof bent in Kop van 't land.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kop van 't land kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kop van 't land die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kop van 't land
 • Als u in Kop van 't land lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kop van 't land wilt opnemen;
 • Omdat u in Kop van 't land lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kop van 't land lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kop van 't land wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kop van 't land op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kop van 't land

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kop van 't land. Uitzonderingen in Kop van 't land;
 • Als uw werkgever in Kop van 't land bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kop van 't land aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kop van 't land gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kop van 't land niet geschikt voor uw werk in Kop van 't land of
 • u functioneert niet voldoende in Kop van 't land.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kop van 't land

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kop van 't land niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kop van 't land of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kop van 't land verblijft, dan mag uw werkgever in Kop van 't land u eveneens wel ontslaan.