Ontslag Kootwijkerbroek

Uw werkgever in Kootwijkerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kootwijkerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kootwijkerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kootwijkerbroek. Uw werkgever in Kootwijkerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kootwijkerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kootwijkerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kootwijkerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kootwijkerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kootwijkerbroek of met bevallingsverlof bent in Kootwijkerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kootwijkerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kootwijkerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kootwijkerbroek
 • Als u in Kootwijkerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kootwijkerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kootwijkerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kootwijkerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kootwijkerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kootwijkerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kootwijkerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kootwijkerbroek. Uitzonderingen in Kootwijkerbroek;
 • Als uw werkgever in Kootwijkerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kootwijkerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kootwijkerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kootwijkerbroek niet geschikt voor uw werk in Kootwijkerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Kootwijkerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kootwijkerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kootwijkerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kootwijkerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kootwijkerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Kootwijkerbroek u eveneens wel ontslaan.