Ontslag Kootwijk

Uw werkgever in Kootwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kootwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kootwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kootwijk. Uw werkgever in Kootwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kootwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kootwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kootwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kootwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kootwijk of met bevallingsverlof bent in Kootwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kootwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kootwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kootwijk
 • Als u in Kootwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kootwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kootwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kootwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kootwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kootwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kootwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kootwijk. Uitzonderingen in Kootwijk;
 • Als uw werkgever in Kootwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kootwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kootwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kootwijk niet geschikt voor uw werk in Kootwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kootwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kootwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kootwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kootwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kootwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kootwijk u eveneens wel ontslaan.