Ontslag Kleine koolwijk

Uw werkgever in Kleine koolwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine koolwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine koolwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine koolwijk. Uw werkgever in Kleine koolwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine koolwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine koolwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine koolwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine koolwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine koolwijk of met bevallingsverlof bent in Kleine koolwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine koolwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine koolwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine koolwijk
 • Als u in Kleine koolwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine koolwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine koolwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine koolwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine koolwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine koolwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine koolwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine koolwijk. Uitzonderingen in Kleine koolwijk;
 • Als uw werkgever in Kleine koolwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine koolwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine koolwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine koolwijk niet geschikt voor uw werk in Kleine koolwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine koolwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine koolwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine koolwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine koolwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine koolwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine koolwijk u eveneens wel ontslaan.