Ontslag Kooiwijk

Uw werkgever in Kooiwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kooiwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kooiwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kooiwijk. Uw werkgever in Kooiwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kooiwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kooiwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kooiwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kooiwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kooiwijk of met bevallingsverlof bent in Kooiwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kooiwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kooiwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kooiwijk
 • Als u in Kooiwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kooiwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kooiwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kooiwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kooiwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kooiwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kooiwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kooiwijk. Uitzonderingen in Kooiwijk;
 • Als uw werkgever in Kooiwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kooiwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kooiwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kooiwijk niet geschikt voor uw werk in Kooiwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kooiwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kooiwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kooiwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kooiwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kooiwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kooiwijk u eveneens wel ontslaan.